Tumblelog by Soup.io
  • micomomicuando
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viamrrru mrrru

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viabadblood badblood
1990 4ae3 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabadblood badblood
6479 012d 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

August 22 2017

Zdradzają ludzie słabi, niedojrzali emocjonalnie, o niskim poczuciu własnej wartości, tchórze, a wreszcie gówniarze, których jedyną odpowiedzialnością w życiu jest wytarcie tyłka papierem toaletowym. Facet, który nie potrafi skupić się na jednej kobiecie nie jest wart żadnej. To samo tyczy się kobiet, które nie potrafią uszanować samych siebie. Kurewstwo to kurewstwo i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Pamiętacie jak kiedyś pisałem wam, że jestem pewnie staroświecki, że chciałbym wziąć ślub tylko raz? Żadnych zdrad, żadnych rozwodów, po prostu ja i Marta, aż do końca po sam grób. W tych dziwnych czasach niesamowicie szanuje ludzi, którzy myślą podobnie. Mężczyzn i kobiety z klasą, ludzi z zasadami, wrażliwością, tych którzy szanują siebie i innych. Przykre jest w tym wszystkim to, że jest nas coraz mniej…
— Oczami mężczyzny
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
0287 bc3b
0807 c054
Reposted fromLotta12 Lotta12 viajointskurwysyn jointskurwysyn
6565 d48c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
5375 94c4
Reposted fromalicemeow alicemeow viablackheartgirl blackheartgirl

August 17 2017

1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

July 20 2017

Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaoversensitive oversensitive
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl